FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skúmanie teoretické


skúmanie teoretické

- forma skúmania spojená so zdokonaľovaním pojmového aparátu vedy a zameraná na všestranné poznanie v podstatných súvislostiach a zákonitostiach. teorewtické skúmanie otvára nové perspektívy vysvetlenia a predvídania faktov, orientuje a usmerňuje empirické skúmanie.