FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skúmanie empirické


skúmanie empirické

- skúmanie zamerané priamo na objekt a opierajúce sa o údaje pozorovania a experimentu (porov. teoretické skúmanie).