FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola židovská


škola židovská

- škola židovskej cirkvi (obce); na Slovensku boli od stredoveku do polovice 20. stor.

Židovské školy boli predovšetkým ustanovizňami náboženskej výchovy na prípravu veriacich a cirkevných činiteľov ( rabínov) judaizmu. Judaizmus predpisuje veriacim vedieť čítať a rozumieť po hebrejsky, aby sa mohli zúčastňovať na každodenných modlitbách a náboženských obradoch doma a v synagógach.

Pre prvopočiatočné vyučovanie detí slúžili početnejšie nižšie židovské školy zvané talmud tóra.

Pre vyššiu náboženskú výchovu a vzdelanie a najmä na prípravu rabínov boli určené vyššie židovské školy - ješivy ( L189;655).

-----------------
škola židovská>