FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola ľvovsko-varšavská


škola ľvovsko-varšavská

- skupina poľských logikov a filozofov ( Lukasiewicz, T. Kotarbiňski, Ajdukiewicz, S. Lešnewski, L. Chwistek, Tarski, Salamucha, Bocheňski a i.), ktorí pracovali v období medzi prvou svetovou vojnou a druhou svetovou vojnou vo Varšave, Ľvove a Krakove.

Zakladateľom ľvovsko-varšavskej školy je K. Twardowski.

Filozoficky je vo ľvovsko-varšavskej škole zastúpení materializmus, novotomizmus, pozitivizmus a i.

Preväčšinu predstaviteľov ľvovsko-varšavskej školy je charakteristické:

a) odmietanie iracionalizmu, spresnenie hlavných ideí a princípov tradičného racionalizmu pomocou aparátu matematickej logiky;

b) snaha o presný výskum logiky vedeckych postupov;

c) záujem o logickú sémantiku.

--------------------------
škola ľvovsko-varšavská>