FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola alexandrijská


škola alexandrijská

- skupina predstaviteľov rôznych filozofických a náboženských smerov a vedných disciplín (napr. matematiky, astronómia) pôsobiacich v Alexandrii, ktorá ako celok pomohla sprostredkovať Západu idey helenistickej kultúry:

1. matematickú školu v Alexandrii založil Eukleidés, ktorý učil v Múseione.

2. Od 1. stor. n. l. kryštalizuje veľká intelektuálna činnosť v Alexandrii najprv okolo Filona Alexandrijského, ktorý je spočiatku hlavným predstaviteľom filozofickej alexandrijskej školy a predchodcom novoplatonizmu.

Židovské spoločenstvo v Alexandrii, silne poznamenané gréckou kultúrou, malo veľký podiel na tejto obnove myslenia: Biblia sa tu čítala v gréckom preklade. Základom filozofického diela Filóna, plného alegórií, sú komentáre k Biblii. Tak do istej miery phlasuje budúcu scholastiku, pretože sa tu filozofia podľa všetkého po prvý raz dostáva do služieb teológie.

Filonovo učenie pokračovalo v teologickej škole založenej koncom 2. stor., kde najslávnejšími učiteľmi boli Klement Alexandrijský a Origenes.

----------------------
škola alexandrijská>