FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škoda, j.


Škoda, Josef (1805 - 1881)

- rakúsky lekár českého pôvodu, jeden zo zakladateľov mladšej viedenskej lekárskej školy, spolupracovník K. Rokitanského, priekopník fyzikálneho vyšetrovania (poklep, posluch) a jeho konfrotnácie s pitevným nálezom ( L326; 420).