FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Skalár


skalár = skalárna veličina

- veličina, ktorá je s ohµadom na zvolenú jednotku úplne určená jediným číselným údajom (dµľka čiary 5 m, čas 2 s, hmotnos» 2 kg, teplota 20 K, energia 10 J a pod.) ( L511;18). Skalár je veličina, k úplnému určeniu ktorej stačí jediný údaj.