FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sirón


Sirón (1. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteµ epikureizmu. Pôsobil v Neapoli, kde riadil spolu s Filodémom ąkolu. ©tudoval uňho Vergilius.