FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Siger brabantský


Siger Brabantský (+ 1282)

- predstaviteľ stredovekej filozofie: materialistických snažení v latinskom averroizme, parížsky profesor. Ako profesro slobných umení mal v Paríži veľkú autoritu a popularitua stal sa hlavným vodcom antiteologických a protirádových bojov na parížskej univerzite. Každý z vtedajších rektorov musel v šesťdesiatych rokoch 13. stor. rátať s jeho sosobou, za ktorou stáli študentské masy a skupina profesorovfakulty artium. Nie div, že v októbri 1277 sa ním začal zaoberať vtedajší vysoký inkvizítor Šimon Duval.