FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sféra nevýrobná


sféra nevýrobná

- súčasť národného hospodárstva zahrnujúca odvetvia spoločensky užitočných činností, v ktorých sa nevytvára materiálny produkt a ktoré slúžia celkovým a kultúrnym potrebám ( L421;383 L715;482).