FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sexualita


sexualita

- pohlavnosť - súbor pudov, postojov, zvykov a činností, ktoré sa vzťahujú k sexuálnemu styku. Sexuálny pud je vrodený človeku práve tak ako napríklad zvieraťu. Pre sexualitu, ktorá je ľudským javom, je charakteristický riadený výber sexuálneho partnera (vyjadrený napríklad v sexuálnych tabu), priebežné uspokojovanie sexuálnych potrieb, a to bez sledovania reprodukcie druhu, a kultúrná určenosť uspokojovania sexuálnych potrieb. Človek svoje sexuálne potreby uspokojuje spravidla spôsobom, ktorý je v spoločnosti, ktorej je príslušníkom, akceptovaný a schválený ( L217;311).

------------
sexualita>