FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Séria


séria

- rad (sled, ...) spolu súvisiacich alebo spolu patriacich entít alebo činností. Séria je rad za sebou nasledujúcich krokov, javov tvoriacich určitý celok.

V hudbe: súbor dvanástich nôt chromatickej stupnice usporiadaných v pevne stanovenom poradí, pričom ani jedna sa nevynechá ani neopakuje.