FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Senegal


Senegal

- 1. krajina v západnej Afrike pri Atlantickom oceáne. Nížinný povrch, maximálne výšky 500 m n. m. na juhu a východe. Rieky Senegal, Gambia. Podnebie tropické. Rozsiahle lesy a savany, 27% orná pôda. Pestovanie podzemnice olejnej (polovica obrábanej pôdy), ryže, kukurice, cukrovej trstiny, bavlníka, palmy olejnej, banánovníka; chov dobytka, oviec, kôz; rybolov.

Ťažba fosfátov, rúd železa a neželezných kovov, ropy.

Priemysel strojársky, chemický, textilný, potravinársky.

Obyvateľstvo: Wolofovia, Sererovia, Fulbovia, Diolovia, Tukulerovia, Mandingovia.

Náboženstvo: 92% islam, 2% kresťanstvo.

Senegal bol súčasťou ríše Tekrúr.

2. rieka v západnej Afrike; dĺžka 1430 km, povodie 441 000 kmý. Pramení v Mali, ústí do Atlantického oceánu.