FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sen (fromm, e.)


sen ( Fromm, E.)

- má tak iracionálnu, ako aj racionálnu podstatu. Cieľom umenia vykladať sny je pochopiť, kedy sen prýšti z nášho lepšieho ja a kedy z našej živočíšnej podstaty.

Nijaký sen sa nezaoberá materiálom, ktorý nemá zmysel. Sen má svoj zmysel. Je to váš sen, dej ste si vytvorili vy sami a sami ste si prideli úlohu. Napriek zjavným nedpslednostiam musí mať sen nejaký význam a musí dávať nejaký zmysel.

Symboly použité vo sne sú univerzálne symboly, pričom všeobecnosť sa chápe v obmedzenom zmysle, ako spoločná niektorým kultúram, nie však všetkým ( L1315;104, 105, 106).