FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sefirah


sefirah (plurál: sefirot) hebr. SFIRAH = počítanie, sféra

- podľa kabaly emanácia boha, atribút boha, božská tvorivá sila, jedna z desiatich koncentrických sfér, ktoré podmieňujú jestvovanie všetkého súcna a prostredníctvom ktorých sa odhaľuje a poznáva božstvo. Ide o tieto sféry/princípy/svety: 1. Keter, 2. Chochmach, 3. Binah, 4. Chesed, 5. Geburah, 6. Tif;85-86).