FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Schumpeter, j.


Schumpeter, Joseph Alois (1883 Tŕešť (Morava) - 1950)

- jeden z najväčších ekonómov, profesor na viacerých univerzitách
Rakúsko-Uhorska, najmä vo Viedni, potom v Bonne a od r. 1932 v Harvarde (USA). Bol prívržencom matematicko-funkčného smeru teórie hraničnej užitočnosti,
autor teórie samolikvidácie kapitalizmu, teórie inovácie,
vypracoval vlastnú teóriu úroku. Bol dôsledným zástancom evolucionizmu.