FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Schlick, m.


Schlick, Moritz (14. 4. 1882 Berlin - 22. 6. 1936 Viedeň)

- rakúsky filozof a fyzik, vedúci predstaviteľ ranej etapy logického pozitivizmu, zakladateľ Viedenského krúžku.

M. Schlick si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prisne formalizovaného jazyka ( L574;24).

--------------
Schlick, M.>