FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sarvaš


Sarvaš

- Szarvas - maďraksé mesto vo Veľkej dunajskej kotline. Po zničení v tureckých vojnách bolo znova osídlené zväčša Slovákmi. R. 1780 v ňom Samuel Tešedík založil prvú poľnohospodársku školu v Európe, praktický hospodársky inštitút, ktorého cieľom bolo hospodárske a kulturne povznesenie roľníckeho ľudu. V starej budove školy sa dnes nachádza Tešedíkovo múzeum a stála expozícia histórie mesta ( L977;169-170).

Roku 1898 v Sarvaši zmaturoval M. R. Štefánik.