FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sánkhja


sánkhja

- 1. jedna z koncepcií vyložených v Mahábhárate;

2. jeden z ortodoxných systémov ( daršana) staroindickej filozofie, ktorý vznikol v 1. stor. n. l. Sánkhja uznáva existenciu dvoch prvotných princípov vo vesmíre: hmotného - prakriti (hmota, príroda) a duchovného - puruša (vedomie). Sútry systému sánkhja sa pripisujú Kapilovi.

Z teoretického i praktického aspektu je sánkhja totožná s jogou, od ktorej sa odlišuje iba v dvoch bodoch a) na rozdiel od jogy je ateistická, b) cestou k oslobodeniu je len metafyzické poznanie.

Klasickú verziu sáknhjovej filozofie vypracoval Íšvarakršna.

----------
sánkhja>