FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Šamanizmus


šamanizmus

- inštitucionálne, formálne blúznivé spojenie človeka s nadprirodzenou bytosťou v službách príslušnej sociálnej skupiny; súbor extatických a terapeutických metód, ktorých účelom je získať kontakt so súbežným, ale neviditeľným svetom duchov, a ich podporu pri správe vecí ľudských. I keď sa objavujú v náboženstvách prakticky všetkých svetadielov a všetkých kultúrnych úrovní, šamanizmus 'si spravil zo strednej a severnej Ázie svoju vyvolenú krajinu' ( L854;61 L727;536).

Výraz 'šaman' je tunguzského pôvodu a znamená ' čarodejník'( L577;231). Južní Tungusovia označovali slovom 'šaman' náboženských činiteľov, ktorí majú úzke spojenie s duchmi a sú schopní priviesť sa do extázy, extázu vyvolať a prevteliť sa. Nadviazanie kontaktu s oným svetom v extáze slúži na to, aby ziskali pokyny a pomoc duchov na prekonanie krízových situácií skupiny.

Ku konštitučným prvkom šamanizmu patrí:

1. extáza alebo trans
2. spojenie s oným svetom
3. formálna viazanosť
4. altruistické ciele ( L727;536).

-------------
šamanizmus>