FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sál


sál

- pleistocénny glaciál v severoeurópskom systéme zaµadnenia, ktorý r. 1927 vymedzil K. Keilkack. Charakteristický je postup kontinentálneho µadovca. Sál časove zodpovedá risu v alpskej oblasti ( L206;540).