FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Saint-simon, c. h. de r.


Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy (1760 - 1825) Kód: 211

- francúzsky utopický socialista. V období Veľkej francúzskej revolúcie sa prikláňal k jakobínom. Zúčastnil sa na vojne za nezávislosť v USA. Zastával názor, že dejiny ako účenie o vývine spoločnosti sa musia stať takou istou pozitivnom vedou ako prirodné vedy.

Každý spoločenský systém je krokom vpred v dejinách, pričom hybnou silou tohto pokroku je rozvoj vedeckého poznania, morálky a náboženstva. Podľa Saint-Simona prechádzajú dejiny troma vývinovými fázami: teologickou (obdobie nadvlády náboženstva), metafyzickou a pozitivnou.

Posledné pozitívna fáza ešte len príde a bude založená na vedecky a plánovite organizovanom veľkopriemysle pri zachovaní súkromného vlastníctva. Vládnuť v nej budú vedci a priemyselníci, ku ktorým priraďuje aj robotníkov, obchodníkov, továrnikov a bankárov. V pozitívnej etape spoločenského vývinu budú mať podľa Saint-Simona všetci zabezpečené právo na prácu a každý bude pracovať podľa svojich schopností. Riadenie ľudí bude nahradené správou vecí a riadením výroby.

Svojou teóriou troch štádií spoločenského vývinu ovplyvnil Saint-Simon najmä A. Comta.

---------------------------
Saint-Simon, C. H. de R.>