FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rytmus


rytmus (gr. rhytmos - tok, prúd)

- zákonité periodické opakovanie tých istých javov v ich časovej alebo priestorovej následnosti; vyskytuje sa vo všetkých biologických prirodných javoch aj ako výrazový prostriedok v umení ( L534;373).

---------
rytmus>