FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rybár, j., 389 - zoznam diel


Rybár, J., 389 - zoznam diel

Duša a telo, 1943 /hlavné dielo

Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote, 1944 /monografia

Idea "bogočlovečenstva" u V. Solovjova, 1947 /štúdia

Psychoanalýza a spoveď, 1970 /štúdia

Kňaz ako terapeut, 1970 /štúdia