FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rybár, j., 389


Rybár, Ján (9. 2. 1911 Černík - ) Kód: 389

- slovenský filozof, kňaz, piarista, v rokoch 1940-1950 vyučoval ako stredoškolský profesor na piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Neskôr pôsobil v pastorácii v Marianke a Štefanovej. J. Rybár sa sústredil predovšetkým na skúmanie vzťahu duše a tela. Duša ako duchovná nie je v tele empiricky postihnuteľná a jej existencia vyvrátiteľná. Duša sa zračíistým spôsobom na tvári. Viazanosť určitej duševnej funkcie na určitú časť mozgu znamená len toľko, že duša bez nej nemôže vykonávať svoju funkciu.

-----------------
Rybár, J., 389>