FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rusofilstvo


rusofilstvo

- prejav obdivu a úcty k ruskej kultúre a úlohe ruského µudu v dejinách. Zloľka slovenského politického myslenia v 19. stor. a 20. stor., ktorá u niektorých národniarov prerástla aľ do cárofilstva.