FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozumenie bytiu


rozumenie bytiu

- u Heideggera: jedna zo základných čřt tubytia (pobytu vo svete). Pobytu vo svete ide o jeho vlastné bytie, takže tomuto bytiu už vždy dajakým spôsobom rozumie, pričom horizontom tohto rozumenia je v základe čas a časovosť pobytu. Rozumenie bytiu sa preukazuje už v bežnej podobe pýtania sa (pri formulácii "Čo je to ...?" Heideggerov dôraz na význam rozumenia bytiu sa stal podnetom pre vznik a rozvoj novodobej hermeneutiky ( L1281;361).