FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum synkritický


rozum synkritický

- schopnosť nereduktívne usúvzťažnovať.