FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rozum praktický


rozum praktický

- µudská schopnos» myslie» zameriavajúca sa na transcendentnú aktivitu človeka.