FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum inštrumentálny


rozum inštrumentálny

- rozum ženúci do krajnosti tradiciu utilitarizmu a presadzujúci sa len čisto ako nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov; je to rozum redukovaný výlučne na jeho inštrumentálne použitie a slúžiaci na intenzívnejšie, racionálnejšie využitie a funkcionalizáciu človeka a jeho prostredia. Jeho podriadenosť účelu zisku ho privádza až na pokraj katastrof. Dokonalosť výsledkov technicko-technologického pokroku akcentuje inštrumentálny rozum snahou o jeho dosiahnutie za každú cenu, napríklad bez sociálnych alebo ekologických dôsledkov a ohľadov ( L1281;360).