FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rozum (folklór slovenský)


rozum ( folklór slovenský)

I v mladej hlave starý rozum sa nájde.

Mladý na roky, starý na rozum ( L932;42).

Rozum pred rokmi neprichádza.
Rozum prichodí s rokmi.
Rozum, starý! - Rozum si nadobývaj, starý!
Rozum s vekom rastie.

Starí µudia rozum tratia.
Starí µudia upadajú do detinského rozumu.
Starý a nemá rozum!
Starý cap a nemá za malé die»a rozumu.
Starý pes a nemá za malé die»a rozumu.

V starých rozum býva ( L932;43).