FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum čistý (kant, i.)


rozum čistý ( Kant, I.)

- schopnosť poznávania, ktorá je 'očistená' od akéhokoľvek zmyslového obsahu a nezávislá od skúsenosti, t. j. ktorá v nás spočíva a priori. Všetky funkcie čistého rozumu sú transcendentálne, čiže predskúsenostné, apriórne, nevychádzajúce za hranice skúsenosti. Čistý rozum je súbor všetkých tých transcendentálnych princípov, vďaka ktorým sme vôbec uschopnení k poznatkom.

Idey, ku ktorým dospieva čistý rozum, platia výlučne ako len regulatívne idey, t. j. idey, ktoré riadia proces poznania, ktorým však v skutočnosti nič nezodpovedá.

Výskumom týchto transcendentálnych funkcií schopnosti poznávania je kritika čistého rozumu ( L622;229).