FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozprávanie (genette, g.)


rozprávanie ( Genette, G.)

"...Genette odlišuje tri základné významy výrazu 'rozprávanie' (récit).
Naratívny obsah, t. j. 'označované' (signifié), pokrýva termínom 'príbeh'
(histoire), 'rozprávaním (récit) v užšom zmysle slova rozumie naopak zložku 'označujúcu' (signifiant), t. j. naratívny prehovor, naratívny text. Termínom 'narácia' (narration) označuje rozprávací, naratívny akt (acte narratif
producteur)