FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozlíšenie tvarové (piaget, j.)


rozlíšenie tvarové ( Piaget, J.)

- zmyslové rozlíšenie (diskriminácia) i motorická diferenciácia. Jedinec si vyberá niektorý vzťah obsiahnutý v danej situácii, na ktorú sa orientuje, t. j. dáva jej príslušný význam. I keď možnosti výberu sú počtom vzťahov v danej situácii značne obmedzené, výber sám z objektívnych vzťahov nevyplýva. Vnemová štruktúra je totiž systém vzájomne súvisiacich vazťahov. Vzťahy sú realitou nezávislou od nášho vedomia a my ich "objavujeme". No skôr než človek vzťahy spoznáva, žije v nich, t. j. vyrovnáva sa so svojím prostredím ( L885;115).