FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozkoš


rozkoš

- veľmi príjemný pocit uspokojenia, potešenia, blaženosti, radosti, dosahujúci najvyšší stupeň; blaho, slasť. Rozkoš je veľmi intenzívny zážitok fyzický alebo duchovný (estetický pôžitok) spojený s hlbokou túžbou alebo aj s celou osobnosťou subjektu ( L209;812 L719;259).