FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozkladať


rozkladať

- klásť, ukladať, umiestňovať, dávať vedľa seba alebo na rozličné miesta; rozoberať, členiť, rozdeľovať, analyzovať celok na jednotlivé časti, zložky; spôsobovať rozklad, rozpad, zánik, rušivo, ničivo zasahovať do vývoja, rozleptávať; rozťahovať, roztvárať; rozostierať, rozprestierať,, rozťahovať do šírky; prudko pohybovať rukami pri rozprávaní, gestikulovať; robiť, pripravovať, chystať, zakladať oheň; zoširoka, podrobne rozprávať, vykladať, vysvetľovať ( L209;809).