FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rozkaz


rozkaz

- ústny alebo písomný prejav, ktorým sa niekomu (obyčajne podriadenému) záväzne ukladá určitá povinnos» ( úloha); nariadenie, príkaz ( L209;807).