FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozhodovanie


rozhodovanie

- súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situáciíí ( L911;154); druhá fáza vôľového konania, spočívajúca v riešení konfliktnej situácie; sekvencia krokov vedúca k vybratiu jedného variantu z možných riešení daného problému. Rozhodovanie môže vyústiť do rozhodnutia.

K cieľovým objektom sa viažu rôzne city subjektu. Rozhodovanie sa preto prežíva ako nepríjemný citový stav napätia. Citové prežívanie konfliktu sa jedinec snaží verbalizovať, slovne vyjadruje a spredmetňuje svoje city, či už v 'tichej' reči pre seba, alebo nahlas v slovných prejavoch k druhým ľuďom ( L885;208an.).

---------------
rozhodovanie>