FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozhodnosť


rozhodnosť

- schopnosť človeka samostatne a zodpovedne rozhodovať a rozhodnutia dôsledne realizovať v činnosti. Rozhodnosť sa osobitne výrazne prejavuje v zložitých situáciách, keď je konanie späté s rizikom a treba voliť jednu z niekoľkých alternatív.

Rozhodnosť je aj schopnosť bez váhania prebrať na seba zodpovednosť za rozhodnutie, konať rychlo, v správny čas.