FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rovnobeľka


rovnobeľka

- priamka majúca s inou priamkou stálu vzájomnú vzdialenos».