FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rovník svetový


rovník svetový

- rovník nebeský - priesečnica nebeskej sféry s rovinou kolmou na rotačnú os Zeme čiže s rovinou rovníka. Je priemeom zemského rovníka na sféru. Rovina svetového rovníka je základnou rovinou pri určovaní astronomických súrodníc kozmických telies ( L742;528).