FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Roth, h.


Roth, Heinrich (1. 3. 1906 Gerstetten - 7. 7. 1983 G"pojem.php?obl=Ttingen) " Kód: 359

- nemecký pedagóg, profesor pedagogiky na Nemeckom ústave pre medzinárodný pedagogický výskum (OD R. 1956) od 1961 do 1971 na g"pojem.php?obl=Ttingenskej univerzite"Poľadoval a inicioval "realistický obrat" v pedagogike na základe rozvoja empirického výskumu v interakcii s filozofiou výchovy a historicko-hermeneutickou reflexiou.

Základom Rothovej pedagogickej antropológie je psychologický model konania: výchova má rozvíja» konanie človeka od slobodne realizovaného (voµne vedeného) pohybu cez veciznalé konania ku kritickokraatívnemu scoiálnemu správaniu a morálnym rozhodnutiam. ©kola ma ako optimálna organizácia učebných procesov postupova» od ucenia zameraného na recepciu faktov ku kritickému, samostatnému a inovatívnemu učeniu.

-----------
Roth, H.>