FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Romistika


romistika

- odbor skúmajúci rómske etnikum, rómsky jazyk, sociálne a kulturne špecifiká Rómov a vytvára podklady pre praktické opatrenia suvisiace s nekonfliktným súžitím rómskej minority s majoritnou populáciou.Romistika má praktickú dôležitosť pre prípravu učiteľov, vychovávateľov, sociálnych a i. pracovníkov v oblasti vzdelávania rómskej mládeže, prevencie kriminality atď. ( L1039;190).

------------
romistika>