FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rokoko


rokoko

- európsky umelecký sloh v 2. pol. 18. stor., ktorý vnzikol vo Francúzsku za vlády Ľudovíta XV. ako posledná fáza barokovej dvorskej kultúry. Rokoko sa ujalo v meštianskej kultúre (etiketa, móda, výtvarné umenie, literatúra, hudba). Barokovú monumentalitu nahradilo rokoko minucióznosťou, hravosťou dekoratívnych foriem, gracióznosťou.

Názov 'rokoko' je odvodený od najpoužívanejšieho dekoratívneho motívu v tvare mušle - rokaja.

---------
rokoko>