FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rituál


rituál

- predpis alebo návod na vykonávanie rítu; v prenesenom zmysle rítus sám, čiže činnosť, ktorá sa uskutočňuje podľa určitého opakovateľného vzorca, podporovaná tým, že má zvyklostný charakter, opatrená symbolickým významom, ktorý však spravidla nemožno vystihnúť slovami, ktorými by ho vysvetlil ten, kto rituál praktikuje. Rituál býva nepružný, resp. odolný voči zmenám; patrí k nemu, že ho chápu ako niečo, čo sa vynucuje nejakým morálnym alebo duchovným príkazom, ktorého neuposlúchnutie by bolo svätokrádežou alebo prinajmenšom vážnou urážkou. Často sa uvádza, že rituál je základným nástrojom sociálnej súdržnosti, pretože všeobecne zdieľaná forma konania, nasýtená spoločenskými významami, ľudí zjednocuje. Odtiaľ dôležitosť rituálu v armáde a v inštitúciách občianskeho života, na odborárskych zhromaždeniach v Anglicku a pri konaniach súdov.
Hoci psychológovia niekedy mylne nazývajú rutinnú aktivitu zvierat "rituálmi", je doložiteľné, že len rozumná bytosť môže pociťovať náznak nejakého transcendentálneho významu, ktorý je motívom jeho rituálneho správania ( L111;125).