FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rímsky klub


Rímsky klub

- medzinárodná organizácia založená 1968 talianskym podnikateľom A. Pecceim združujúca významných vedcov, spoločenských a iných činiteľov (advokátov, priemyselníkov, obchodníkov). Je hlavným centrom vypracúvania globálnych prognóz s cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať dialóg s politickými činiteľmi.

Cieľom činnosti Rímskeho klubu je vytvoriť predstavu o stave sveta a jeho perspektívach, modelovať dôsledky tendencií civilizačného vývoja a nachádzať v nich možné alternatívy pre ľudstvo, načrtnúť program konania pre riešenie krízových (najmá ekologickych) situácií a pre prežitie ľudstva ako celku. Axiómou, z ktorej pritom Rímsky klub vychádza, je, že svetové problémy treba analyzovať systémovým spósobom.

Ťažisko činnosti spočíva vo vydávaní správ pre Rímsky klub, ktoré majú charakter globálnych prognóz a ktorých obsah je základom vedeckej disciplíny zvanej globalistika. Rímsky klub ich spracovanie iba iniciuje.

--------------
Rímsky klub>