FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Riešenie úlohy heuristické


riešenie úlohy heuristické

- v kybernetike: riešenie objavované hodnotením čiastkových krokov z hľadiska ich prínosu ku konečnému výsledku. Používa sa v prípadoch, keď nie je známy všeobecný algoritmus riešenia problému, alebo známy algoritmus nemožno použiť na počítači. Heuristické programy riešia daný problém súborom pokusných riešení, pričom z výsledku každého pokusu odvodzujú, v akom smere je nutné spresniť ďalší pokus. Túto činnosť opakujú, kým riešenie nedosiahne prijateľné medze presnosti ( L715;253).