FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Riešenie problému


riešenie problému

- hľadanie optimálneho obsahu a formy konania vzhľadom k určitým cieľom ( funkciám, záujmom, programom ap.), kontextom, situáciám a podmienkam ( L896;9); taká konečná postupnosť operátorov, ktorá, aplikujúc jej členy na stavy vznikajúce postupne zo začiatočného stavu riešeného problému, transformuje tento stav na niektorý spomedzi tých, čo patria do množiny cieľových ( L539; 180).

--------------------
riešenie problému>