FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rieka


rieka

- súčasť geografického prostredia, prirodzený vodný tok na zemskom povrchu s väčšou plochou povodia, dĺžkou koryta i s väčšími prietokmi. Rozdiely medzi riekou, potokom a veľtokom nie sú definované jednoznačne ( L206;523).

Rieka má v dejinách kultúry i v symbolike významné miesto. Okolo 3000 pr. n. l. vznikali pri veľkých riekach najväčšie kultúry Starého sveta. Doteraz nie je dostatočne zdokumentované, aký význam mali vo vývoji ľudských dejín veľrieky Chuang-che (Žltá rieka), Ganga, Indus, Eufrat, Tigris a Níl (v Amerike je tento jav neznámy).

V symbolickom význame je riekou každá voda, ktorá nepôsobí statickým dojmom ako more, ale svojimi prúdmi a záplavami trvalo ovplyvňuje dynamiku životných procesov a delenia času ( L477;251).

--------
rieka>