FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Riadenie systému


riadenie systému

- dôležitá charakteristika správania systému, cieľavedomé pôsobenie riadiaceho podsystému na iné podsystémy prostredníctvom interakcie realizovanej vzájomným pôsobením tokov informácií ( L433;61).